Frågor och svar

Är EPPN elevens e-post?

Det är ”e-post-liknande” sträng, men är inte en e-postadress, utan ett lokalt ID + @ + internetsäkerhetsdomän. På så sätt avser EPPN representera en spårbar och globalt unik sträng som är beständig över tid för varje användare (så länge användaren finns kvar hos samma skolhuvudman).