Frågor och svar

Finns det tankar på att upprätta ett nationellt elevregister?

Vi har inget nationellt elevregister i Sverige, och Skolverket har inte fått uppgiften att upprätta ett sådant register.

Underhåll av data ska hållas så nära källan som möjligt. Det är svårt att se hur staten skulle göra det bättre än skolhuvudmännen. Viktigast är att se till att data hos huvudmannen är korrekt och kan överföras till Skolverket.