Frågor och svar

Hur kommer EPPN (bland annat) för lärare med delad tjänst hos flera huvudmän eller i flera skolor med samma huvudman att hanteras?

Det kommer att stödjas av tjänsten. Trolig scenario om lärare arbetar hos flera huvudmän, då kommer personen ha flera inloggningar/olika EPPN. Om personen är lärare på flera skolor hos samma huvudman kommer hon troligtvis ha en inloggning och samma EPPN, men flera olika tjänstgöringar som då täcker de skolenheter hen arbetar hos.