Frågor och svar

Ömsesidigt TLS, varför kan vi inte lita på ett vanligt webbservercertifikat?

Det har visat sig att de har blivit komprometterade, CAs har blivit hackade, etc. Vi rekommenderar självsignerade certifikat.