Frågor och svar

Ömsesidigt TLS, varför räcker inte bara server-certifikat?

Därför att det handlar om maskin-maskin autentisering och båda parter har behov av att säkert veta vilken den andra faktiskt är.