Frågor och svar

Skapas EPPN av it-avdelning när eleven får en användare?

Finns olika sätt att hantera det. Det finns inget som säger att den måste skapas av it-avdelningen, även om det kanske är ett vanligt förfarande. Det är upp till verksamheten och it att komma överens om hanteringen.