Frågor och svar

Tänker Skolverket att tilldelning av prov ska göras automatiskt hela vägen baserad på attribut via provisionering?

Anpassning och tilldelning av prov hanteras av skolan i provtjänsten. Provisioneringen avser dels att konton finns, men också för att relationerna mellan elev - lärare ska skapas. Syftet med det är att underlätta administrationen för bl a tilldela prov.