Frågor och svar

Varför bestämmer inte Skolverket över det/de system som ska förse er med information?

Den svenska förvaltningsmodellen är delegerad och varje huvudman bestämmer över sina system och sin information. Skolverket kan däremot bestämma vilken information vi måste och/eller bör ha samt hur myndigheten vill ha informationen levererad.