Frågor och svar

Varför ska en standard diktera vilken part som ska vara klient och vilken som ska vara server?

Standarden specificerar ett API och ett API har alltid en avsändare och en mottagare.