Just nu arbetar vi med att se över förutsättningarna för att skolor på ett säkert sätt ska kunna logga in i Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov. Vårt mål är att erbjuda flera alternativ för inloggning, med utgångspunkt från de lösningar som skolorna använder sig av idag. Vi kommer att informera mer om detta så snart som möjligt.

Tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella prov

De digitala proven kommer att genomföras via en provtjänst som Skolverket tar fram och tillhandahåller. För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver skolorna ha en digital infrastruktur på plats. Dels för att kunna ansluta till provtjänsten på ett säkert sätt och dels för att eleverna ska kunna genomföra de digitala nationella proven utan tekniska avbrott eller störningar.

Många skolor har redan idag alla eller delar av de digitala förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra digitala nationella prov. För de delar som fortfarande saknas behöver huvudmännen vidta åtgärder för att skolorna ska kunna vara redo att genomföra digitala nationella prov.

Tekniksnack om digitalisering av nationella prov

Den 11 mars hölls en dag med information och samtal kring tekniska förutsättningar för digitala nationella prov.

Här finns filmade presentationer och annan information från tekniksnacketlänk till annan webbplats

Digitala enheter

Skolan ska ha tillräckligt många datorer (bärbara eller stationära) eller surfplattor så att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs kan genomföra proven samtidigt. De operativsystem som kan användas är: Windows, iOS, MacOS, Android och Chrome OS. Datorerna eller surfplattorna ska ha någon av de vanligaste webbläsarna installerad. Webbläsaren ska ha den senaste tillgängliga uppdateringen.

Mer information om digitala enheter

För att proven ska kunna hålla hög validitet krävs att alla elever är vana vid den dator eller surfplatta som de förväntas genomföra provet på. Det förutsätter dessutom att undervisande lärare och provledare vid provtillfället är trygga med och kan hantera den digitala utrustning som tillhandahålls.

Datorer eller surfplattor som kan användas för att genomföra digitala nationella prov bör testas och uppdateras regelbundet med god framförhållning på samma sätt som övriga tekniska systemkrav.

 • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
 • Datorerna och surfplattorna ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
 • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i prov som innehåller ljudmaterial.
 • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.
 • Det kan vara en fördel att ha en datormus kopplad till datorerna eller surfplattorna.
 • Precis som vid dagens nationella prov får inte mobiltelefoner användas.

För att proven ska kunna hålla hög validitet krävs att alla elever är vana vid den dator eller surfplatta som de förväntas genomföra provet på. Det förutsätter dessutom att undervisande lärare och provledare vid provtillfället är trygga med och kan hantera den digitala utrustning som tillhandahålls.

Datorer eller surfplattor som kan användas för att genomföra digitala nationella prov bör testas och uppdateras regelbundet med god framförhållning på samma sätt som övriga tekniska systemkrav.

 • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
 • Datorerna och surfplattorna ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
 • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i prov som innehåller ljudmaterial.
 • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.
 • Det kan vara en fördel att ha en datormus kopplad till datorerna eller surfplattorna.
 • Precis som vid dagens nationella prov får inte mobiltelefoner användas.

Bredbandsuppkoppling

Skolorna behöver ha en stabil internetuppkoppling som är dimensionerad för att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs samtidigt ska kunna göra proven, som bland annat innehåller ljud- och filmmaterial och som kommer att belasta nätverket.

Lokalt nätverk

För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver alla skolor ha ett lokalt nätverk. Ett lokalt nätverk möjliggör för flera att samtidigt koppla upp sig till internet, vilket behövs för att kunna nå provtjänsten. Det lokala nätverket kan bestå av trådlöst nätverk och/eller nätverk via nätverkskabel.

Tänk på det här gällande uppkoppling och nätverk

De som arbetar med it-verksamheten för huvudmannen kan oftast ge råd och stöd i hur bredbands- och nätverkskapaciteten kan inventeras och vid behov utökas.

Några saker att testa kan vara:

 • Är det störningar i nätverket idag när de vanliga systemen används?
 • Blir det störningar i nätverket idag om en hel årskurs eller gymnasiekurs strömmar film på sina datorer samtidigt?
 • Finns det tillräckligt med accesspunkter så att alla kan ansluta sig trådlöst utan problem i lokalerna där proven ska genomföras?
 • Hur är lokalerna utformade, går det att nå det lokala nätverket från alla nödvändiga delar av lokalerna?

De som arbetar med it-verksamheten för huvudmannen kan oftast ge råd och stöd i hur bredbands- och nätverkskapaciteten kan inventeras och vid behov utökas.

Några saker att testa kan vara:

 • Är det störningar i nätverket idag när de vanliga systemen används?
 • Blir det störningar i nätverket idag om en hel årskurs eller gymnasiekurs strömmar film på sina datorer samtidigt?
 • Finns det tillräckligt med accesspunkter så att alla kan ansluta sig trådlöst utan problem i lokalerna där proven ska genomföras?
 • Hur är lokalerna utformade, går det att nå det lokala nätverket från alla nödvändiga delar av lokalerna?

Digitalt användarregister och registervård

Det behöver finnas ett digitalt användarregister med exempelvis namn och e-postadresser. Fler variabler kommer att tillkomma. Förutsättningarna för skolorna ser olika ut, registret kan till exempel finnas hos skolhuvudmannen eller hos skolan. Registren behöver löpande uppdateras i enlighet med förändringar av användarinformation för att inloggningshantering till provtjänsten ska få aktuella data.

Tänk på det här gällande digitala register

De digitala användarregistren behöver finnas i någon form av skoladministrativt system. Register i exempelvis Excel räknas i det här sammanhanget inte som ett digitalt register.

Skapa rutiner för att snabbt uppdatera användarregistret vid förändringar, exempelvis om en elev byter skola.

De digitala användarregistren behöver finnas i någon form av skoladministrativt system. Register i exempelvis Excel räknas i det här sammanhanget inte som ett digitalt register.

Skapa rutiner för att snabbt uppdatera användarregistret vid förändringar, exempelvis om en elev byter skola.

Identity provider (IdP)

Vid inloggning behöver informationen i skolornas digitala användarregister stämma överens med informationen som provtjänsten behöver vid inloggning. Denna överföring av användardata görs i ett Identity provider-system (IdP). Detta behöver finnas på plats på skolhuvudmannanivå eller skolnivå.

Identitetsfederation

För att möjliggöra en säker inloggning till provtjänsten behöver alla deltagande skolor vara anslutna till en identitetsfederation. En identitetsfederation är en teknisk lösning som säkerställer att personen som loggar in till provtjänsten kommer från en betrodd användarorganisation.

Identitetssfederationen ställer krav på att skolan följer de regler, standarder och krav på säkerhet som federationen har ställt upp. Det kommer att vara möjligt att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov genom olika identitetsfederationer.

Många skolor är idag till exempel anslutna till Skolfederation för att kunna använda andra digitala tjänster i sin verksamhet såsom digitala läromedel. Skolfederation är en lösning från Internetstiftelsen och den kommer även att kunna användas för att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov.

Internetstiftelsen är en oberoende, allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet och ansvarar för den svenska toppdomänen .se och driften av toppdomänen .nu. Mer information om identitetsfederationer finns på Internetstiftelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Tvåfaktorsautentisering för skolpersonal

För att personalen på skolan och hos huvudmannen ska kunna hantera provdata samt elevinformation behövs en förstärkt inloggning för att skydda provsekretessen och elevintegritet. Detta innebär att personalen behöver logga in ytterligare en gång till i sin egen användarorganisation, innan de kan logga in till provtjänsten. Tvåfaktorsautentiseringen ingår inte i provtjänsten utan behöver finnas på skol- eller huvudmannanivå.

Beskrivning av de tekniska förutsättningarna för digitala nationella prov

Ordlista

 Hos Internetstiftelsen finns en utförlig ordlista att ta del av: Ordlistalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 08 maj 2020