Tekniskt verifieringstest – internetkapacitet

Det finns flera tekniska förutsättningar som huvudmän kommer behöva ha på plats när nationella proven digitaliseras, bland annat internetuppkoppling.

Skolornas internetuppkoppling kommer behöva ha tillräcklig prestanda för att alla elever i en årskurs, gymnasiekurs eller grupp av komvuxelever ska kunna genomföra de digitala proven på ett likvärdigt sätt, samtidigt som ordinarie verksamhet pågår.

Testets syfte och målgrupp

Syftet med testet är att hjälpa skolor och huvudmän att mäta internetuppkopplingens kapacitet samt att verifiera kapaciteten gentemot de rekommendationer som Skolverket tagit fram.

Målgruppen för testet är it-tekniker eller motsvarande hos huvudmän.

Avgränsningar

Testet mäter inte internetuppkopplingens stabilitet eller åtkomst till Skolverkets provtjänst. Det är enbart internetuppkopplingens kapacitet (bandbredden) som mäts.

Förutsättningar för testet

 • Personal med grundläggande it-kunskap som agerar testledare och är ansvarig för genomförande av testet.
 • Personal och/eller elever i jämförbart antal med de elever som ska skriva prov som vid provtillfället assisterar vid testet.
 • En lokal liknande den provlokal där nationella prov eller bedömningsstöd ska skrivas.
 • Tillgång till digitala enheter enligt Skolverkets tekniska förutsättningar för att kunna genomföra digitala nationella prov för alla som deltar i testet.

Tekniska förutsättningar för att kunna genomföra digitala nationella prov

 • Brandväggar eller andra skydd behöver tillåta protokollen ipv4, tcp, http/https. (Valfritt: Stöd för websockets)
 • En applikation för att mäta och belasta skolans internetuppkoppling. Applikationen behöver kunna hantera mätning av filnedladdning, inte strömmande media (streaming). Post- och telestyrelsen har mer information om en applikation för att mäta internetuppkopplingen.

Mät din surfhastighet, Post- och telestyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Utförande

Testet utförs på digitala enheter i provlokalen.

1. Belasta skolans internetuppkoppling

a) Öppna webbläsare eller app på de digitala enheter som ska användas av eleverna vid testet.

 • Webbläsare: Navigera till den valda applikationens webbplats.
 • App: Öppna den valda appen.

b) Starta den valda applikationen genom att klicka på ”Starta mätning” (eller liknande) samtidigt på alla digitala enheter som ingår i testet. Det är viktigt att alla enheter börjar mätningen inom ett kort fönster, förslagsvis max cirka 5 sekunder.

2. Mät internetuppkopplingens kapacitet vid belastning

Det är viktigt att detta genomförs samtidigt som skolans internetuppkoppling belastas.

a) Öppna en webbläsare eller app på den digitala enhet som ska användas av testledaren vid testet.

 • Webbläsare: Navigera till den valda applikationens webbplats.
 • App: Öppna den valda appen.

b) Starta den valda applikationen genom att klicka på "Starta mätning" (eller liknande) samtidigt som skolans internetuppkoppling belastas.

c) Vänta tills testet är färdigt.

d) Notera resultatet för nedladdning samt uppladdning.

Testresultat

Verifiera att testresultatet på testledarens enhet uppfyller Skolverkets rekommendationer avseende internetuppkopplingens kapacitet per elev som genomför digitala nationella prov eller bedömningsstöd.

Skolverkets rekommendationer

 • Nedladdningshastighet: Minst 500 kbit/s
 • Uppladdningshastighet: Minst 100 kbit/s

Om resultatet inte uppfyller Skolverkets rekommendationer behöver huvudmannen tillsammans med skolan utreda och vidta lämpliga åtgärder för att öka sin kapacitet på internetanslutningen.

Senast uppdaterad 30 januari 2023