Skolpersonalen kommer att få åtkomst till provtjänsten med flerfaktorsautentisering.

Flerfaktorsautentisering

Skolpersonalen kommer att få åtkomst till provtjänsten med flerfaktorsautentisering.

Godkänd e-legitimation på lägst tillitsnivå 2 enligt tillitsramverket för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation kommer också att behövas.

Resultat: Flerfaktorsautentisering

Här visas vägledningstexter baserat på angivna svar på frågeområdet Flerfaktorsautentisering i Skolverkets vägledning för arbetet med tekniska förutsättningar för digitala nationella prov.

Om du sparar resultatet som pdf: Tänk på att detta är en ögonblicksbild av den information som fanns tillgänglig i vägledningen när du sparade pdf:en. Skolverket kan komma att komplettera svaren i vägledningen i framtiden.