Skolpersonalen kommer att få åtkomst till provtjänsten med flerfaktorsautentisering med godkänd e-legitimation på lägst tillitsnivå 2 enligt tillitsramverket för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den myndighet som ansvarar för granskning och godkännande av e-legitimationer i Sverige.

Vissa huvudmän har egna e-legitimationslösningar eller har redan avtal med en eller flera leverantörer av sådana lösningar. En förutsättning för att använda dessa kommer att vara att lösningen för e-legitimation har granskats av DIGG.

Det här är en generell text som alltid visas på resultatsidan för den här frågan.

Om flerfaktorsautentisering

Har ni en inloggningstjänst (IdP) på plats och har godkänd e-legitimation för skolpersonal har ni säkrat två viktiga steg i förberedelserna inför digitala nationella prov. Ni behöver även ta reda på om ni är medlemmar i en identitetsfederation som är ansluten till FIDUS.

Om flerfaktorsautentisering

Flerfaktorsautentisering (också kallat multifaktorsautentisering, MFA) innebär att det förutom inloggning med användarnamn och lösenord kommer att förutsättas ytterligare säkerhet vid inloggningen. Tvåfaktorsautentisering är en vanlig typ av flerfaktorsautentisering.

Två centrala grupper som kommer att använda provtjänsten är skolpersonal och elever.

Skolpersonalen kommer att få åtkomst till provtjänsten med flerfaktorsautentisering med e-legitimation på lägst tillitsnivå 2 enligt tillitsramverket för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den myndighet som ansvarar för granskning och godkännande av e-legitimationer i Sverige.

För elevers åtkomst till provtjänsten kommer kraven att vara lägre än för skolpersonal. Detta eftersom elevernas åtkomst är tidsbegränsad och endast tillåter inmatning av information.

Redan godkänd e-legitimation

Om ni har en IdP (antingen i egen regi eller genom att ha tecknat ett avtal om detta som en tjänst från en leverantör) kan ni undersöka om ni kan använda en av de redan godkända e-legitimationer som finns på DIGG:s webbplats.

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation (digg.se) Länk till annan webbplats.

För de huvudmän som endast vill ha en lösning för DNP kan eduID vara ett alternativ. eduID är Vetenskapsrådets (Sunets) lösning för e-legitimation och den kommer att granskas inom en snar framtid.

Egna lösningar för e-legitimation

Om ni har egna e-legitimationslösningar, eller redan har avtal med en eller flera leverantörer av sådana lösningar, kan ni undersöka med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om dessa kommer att granskas av dem.

Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer också att ta fram vägledningar för de huvudmän som har egna e-legitimationslösningar som skulle kunna uppfylla DIGG:s krav på lägst tillitsnivå 2.

Läs mer om tillitsnivåer (digg.se) Länk till annan webbplats.

Om flerfaktorsautentisering

Ta reda på om ni har flerfaktorsautentisering. Flerfaktorsautentisering (också kallat multifaktorsautentisering, MFA) innebär att det förutom inloggning med användarnamn och lösenord kommer att förutsättas ytterligare säkerhet vid inloggningen. Tvåfaktorsautentisering är en vanlig typ av flerfaktorsautentisering.

Två centrala grupper som kommer att använda provtjänsten är skolpersonal och elever. Skolpersonalen kommer att få åtkomst till provtjänsten med flerfaktorsautentisering med e-legitimation på lägst tillitsnivå 2 enligt tillitsramverket för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den myndighet som ansvarar för granskning och godkännande av e-legitimationer i Sverige.

För elevers åtkomst till provtjänsten kommer kraven att vara lägre än för skolpersonal. Detta eftersom elevernas åtkomst är tidsbegränsad och endast tillåter inmatning av information.

Redan godkänd e-legitimation

Om ni har en IdP (antingen i egen regi eller genom att ha tecknat ett avtal om detta som en tjänst från en leverantör) kan ni undersöka om ni kan använda en av de redan godkända e-legitimationer som finns på DIGG:s webbplats.

Kvalitetsmärket Svensk e-legitimation (digg.se) Länk till annan webbplats.

För de huvudmän som endast vill ha en lösning för DNP kan eduID vara ett alternativ. eduID är Vetenskapsrådets (Sunets) lösning för e-legitimation och den kommer att granskas inom en snar framtid.

Egna lösningar för e-legitimation

Om ni har egna e-legitimationslösningar, eller redan har avtal med en eller flera leverantörer av sådana lösningar, kan ni undersöka med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om dessa kommer att granskas av dem.

Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer också att ta fram vägledningar för de huvudmän som har egna e-legitimationslösningar som skulle kunna uppfylla DIGG:s krav på lägst tillitsnivå 2.

Läs mer om tillitsnivåer (digg.se) Länk till annan webbplats.

Det här är en resultattext för svarsalternativ 4