En identitetsfederation kommer att behöva användas för att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov.

Identitetsfederation

En identitetsfederation kommer att behöva användas för att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov.

Syftet är att säkerställa att personen som loggar in till en tjänst kommer från en betrodd organisation.

Resultat: Identitetsfederation

Här visas vägledningstexter baserat på angivna svar på frågeområdet Identitetsfederation i Skolverkets vägledning för arbetet med tekniska förutsättningar för digitala nationella prov.

Om du sparar resultatet som pdf: Tänk på att detta är en ögonblicksbild av den information som fanns tillgänglig i vägledningen när du sparade pdf:en. Skolverket kan komma att komplettera svaren i vägledningen i framtiden.