Skolverket har upprättat en interfederation, FIDUS. Det finns för närvarande två identitetsfederationer anslutna till FIDUS som möter Skolverkets kriterier: Skolfederation och SWAMID, varav den senare används av provkonstruktörer.

Skolverkets provtjänst kommer att finnas tillgänglig via dessa identitetsfederationer. Fler identitetsfederationer anslutna till FIDUS kan tillkomma.

Det här är en generell text som alltid visas på resultatsidan för den här frågan.

Medlem i en identitetsfederation inom FIDUS och uppsatt IdP

Har ni en IdP på plats, är medlem i en identitetsfederation inom FIDUS och har satt upp IdP:n har ni säkrat flera viktiga steg i förberedelserna inför digitala nationella prov. För skolpersonal kommer det också behövas godkänd flerfaktorsautentisering.

Sätt upp IdP

Har ni en IdP på plats och är medlem i en identitetsfederation inom FIDUS har ni säkrat två viktiga steg i förberedelserna inför digitala nationella prov. Det är viktigt att ni även sätter upp er IdP så att era användare kan använda federativ inloggning. Den identitetsfederation ni är medlem i har information om hur ni kan sätta upp er IdP.

En identitetsfederation kommer att behöva användas för att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov. En identitetsfederation är en sammanslutning av organisationer som har gjort en överenskommelse om att lita på varandras elektroniska identiteter. Detta görs för att säkerställa att personen som loggar in till en tjänst kommer från en betrodd organisation.

Skolverket har upprättat en interfederation, FIDUS, som kopplar samman identitetsfederationer inom skola och utbildning i Sverige. Det finns för närvarande två identitetsfederationer anslutna till FIDUS som möter Skolverkets kriterier: Skolfederation och SWAMID, varav den senare används av provkonstruktörer. Skolverkets provtjänst kommer att finnas tillgänglig via dessa identitetsfederationer. Fler identitetsfederationer anslutna till FIDUS kan tillkomma.

Respektive federationsoperatör har information om hur huvudman ansluter sig till deras federation.

Att ansluta till identitetsfederation

En identitetsfederation kommer att behöva användas för att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov. En identitetsfederation är en sammanslutning av organisationer som har gjort en överenskommelse om att lita på varandras elektroniska identiteter. Detta görs för att säkerställa att personen som loggar in till en tjänst kommer från en betrodd organisation.

Skolverket har upprättat en interfederation, FIDUS, som kopplar samman identitetsfederationer inom skola och utbildning i Sverige. Det finns för närvarande två identitetsfederationer anslutna till FIDUS som möter Skolverkets kriterier: Skolfederation och SWAMID, varav den senare används av provkonstruktörer. Skolverkets provtjänst kommer att finnas tillgänglig via dessa identitetsfederationer. Fler identitetsfederationer anslutna till FIDUS kan tillkomma.

Huvudmannen kommer att behöva vara ansluten till en FIDUS-ansluten identitetsfederation.

De huvudmän som inte redan är medlemmar i en identitetsfederation inom FIDUS kan bli medlem i Skolfederation eller det kostnadsfria Skolfederation mini.

Respektive federationsoperatör har information om hur huvudman ansluter sig till deras federation.

eduID kan vara alternativ

För huvudmän som inte har en inloggningstjänst (IdP) som möter förutsättningarna för att bli ansluten till en identitetsfederation är ett annat alternativ att använda sig av tjänsten eduID. Vetenskapsrådet (Sunet) ansvarar för eduID.

Läs mer om Sunet (sunet.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer om eduID på deras hemsida (eduid.se) Länk till annan webbplats.

Det här är en resultattext för svarsalternativ 4