En inloggningstjänst (IdP) ger förutsättningar för att använda federerad inloggning, även kallat single sign-on (SSO).

Inloggningstjänst (IdP)

En inloggningstjänst (IdP) ger förutsättningar att använda federerad inloggning, det vill säga sättet användarna kommer att använda för att få åtkomst till Skolverkets provtjänst.

Federerad inloggning gör det möjligt att logga in till flera olika tjänster (bland annat Skolverkets provtjänst) med de konton som finns i den användarkatalog som skolan normalt använder. Detta kallas också för single sign-on (SSO). Inloggningsuppgifterna hanteras lokalt hos skolan eller dess huvudman.

Resultat: Inloggningstjänst (IdP)

Här visas vägledningstexter baserat på angivna svar på frågeområdet Inloggningstjänst (IdP) i Skolverkets vägledning för arbetet med tekniska förutsättningar för digitala nationella prov

Om du sparar resultatet som pdf: Tänk på att detta är en ögonblicksbild av den information som fanns tillgänglig i vägledningen när du sparade pdf:en. Skolverket kan komma att komplettera svaren i vägledningen i framtiden.