Uppgifter om de användare som planerar, genomför eller tar del av resultat från digitala nationella prov och bedömningsstöd kommer att behöva föras över till Skolverkets provtjänst.

Uppgifter

Huvudman kommer att behöva föra över uppgifter om de användare som planerar, genomför eller tar del av resultat från digitala nationella prov och bedömningsstöd till Skolverkets provtjänst.

Uppgifterna kan ligga i ett egenutvecklat system eller finnas tillgängliga via en leverantör. Om användaruppgifterna finns på olika ställen hos huvudman kommer de att behöva sammanställas innan de förs över till Skolverkets provtjänst.

Överföring av uppgifter mellan huvudmannen och Skolverkets provtjänst kommer att kunna ske på tre sätt. Vilket sätt som blir aktuellt beror på hur många elever som finns i den organisation där digitala nationella prov eller bedömningsstöd ska genomföras. Det beror också på organisationens tekniska förutsättningar.

Resultat: Uppgifter

Här visas vägledningstexter baserat på angivna svar på frågeområdet Uppgifter i Skolverkets vägledning för arbetet med tekniska förutsättningar för digitala nationella prov.

Om du sparar resultatet som pdf: Tänk på att detta är en ögonblicksbild av den information som fanns tillgänglig i vägledningen när du sparade pdf:en. Skolverket kan komma att komplettera svaren i vägledningen i framtiden.