Vilken digital kompetens behöver du som lärare och dina elever ha?

Digitala nationella prov kommer att ställa krav på skolornas förberedelser. En del av förberedelserna är tekniska förutsättningar, såsom internetuppkoppling, men den här texten tar upp en annan förberedelse som är minst lika viktig – lärare och elevers digitala kompetens.

Att lärare och elever har digital kompetens är viktigt för att de digitala nationella proven ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt.

Generell digital kompetens

För att skapa likvärdiga förutsättningar inför att de nationella proven ska genomföras digitalt behöver eleverna ha en generell digital kompetens. Digital kompetens är en del av undervisningen och har skrivits fram i läro-, kurs- och ämnesplaner. Bland annat ska eleverna förhålla sig ansvarsfullt till medier och kunna använda digitala verktyg. Här följer några exempel på vilken generelldigital kompetens kopplad till digitala nationella prov som eleverna behöver.

Eleven behöver ha erfarenhet av och vara van vid att

  • arbeta med den digitala enhet som ska användas vid provtillfället, inklusive tillbehör såsom hörlurar. I de fall där prov genomförs på surfplattor ska eleven vara van vid att hantera ett externt tangentbord.
  • läsa digitala texter.
  • skriva digitala texter.
  • visa sina kunskaper digitalt.
  • använda digitala verktyg som stöd . Det kan vara ett individuellt stöd som eleven är van att använda såsom talsyntes, men det kan också vara ett stöd som används i vissa moment eller i vissa ämnen såsom en digital räknare.
  • ha kunskap om vikten av att följa regler för att minimera risken för fusk eller spridning av provmaterial. Det kan till exempel handla om att eleverna inte får ha tillgång till mobiltelefoner under provet och att provet genomförs i ett nedlåst läge.

Även du som lärare behöver vara van vid att använda digitala verktyg och lärresurser. Till exempel kan en digital prov- och bedömningstjänst i undervisningen ge dig och dina elever värdefull erfarenhet i förberedelserna inför digitala nationella prov.

Du behöver kunna hantera de digitala enheter som eleverna använder och som de kommer att använda vid provgenomförandet. Du behöver också kunna hantera vanliga tekniska problem som kan uppstå när man arbetar digitalt. Detta ger dig erfarenhet och trygghet inför digitaliseringen av de nationella proven.

Specifik digital kompetens

Både du som lärare och dina elever behöver ha kunskap om Skolverkets provplattform – ni behöver ha en specifik digital kompetens. Vilken specifik kompetens ni behöver beror på vilka delar av provplattformen som ni kommer att befinna er i och vad ni ska göra där. Tre exempel på specifik digital kompetens är att kunna använda provmiljön, övervaka provgenomförandet digitalt och att kunna använda funktioner för bedömning.

Kunna använda provmiljön

Du som lärare och dina elever behöver bli vana vid att navigera i provmiljön. Ni behöver kunna använda generella funktioner såsom att bokmärka en uppgift och hantera menyer. Ni behöver även kunna använda ämnesspecifika funktioner, till exempel räknare, språktangentbord och ljudspelare. Eleven kan göra individuella inställningar såsom att ändra kontraster eller förstora texten.

Kunna övervaka provgenomförandet digitalt

Om du som lärare ska övervaka ett digitalt nationellt prov behöver du kunna använda provledarvyn i provplattformen. Där kommer du bland annat att kontrollera att eleverna har startat provet, hantera eventuella avbrott samt säkerställa att eleverna har skickat in provet.

Kunna använda funktioner för bedömning

Ska du bedöma elevlösningar behöver du veta hur det går till i provplattformen. Många uppgifter automaträttas men det kommer fortfarande finnas uppgifter som ska bedömas av lärare.

Stöd för specifik digital kompetens

Skolverket kommer publicera material där både elever och lärare kan bekanta sig med den miljö där eleverna genomför prov. Ett exempel på material är de ämnesspecifika demoprov som ska ge en bild av hur digitala provuppgifter i det aktuella ämnet kan se ut.

Skolverket kommer bland annat publicera en webbutbildning som syftar till att du som lärare ska få specifik digital kompetens utifrån de uppgifter du ska utföra i Skolverkets provplattform . Webbutbildningen kan du gå i sin helhet eller valda delar. Den är dessutom utformad så att du kan gå tillbaka och repetera eller slå upp något du undrar över. Utbildningen tar cirka en till åtta timmar beroende på vilka delar du väljer att genomföra. Det är din rektor eller huvudman som ansvarar för att ge dig tid för kompetensutveckling.

I Skolverkets kalender ser du när vårt stöd kommer.

Stöd till huvudmän och skolor – kalendarium - Skolverket Länk till annan webbplats.

Mer information

Lär dig mer om digital läsning - Skolverket Länk till annan webbplats.

Nu blir nationella prov digitala Länk till annan webbplats.

Så kan du som lärare förbereda dig Länk till annan webbplats.

Ett säkert provgenomförande

Senast uppdaterad 19 juli 2023