Skolverkets webbinarier om digitala nationella prov

Här samlar vi våra webbinarier med information om digitala nationella prov.

Inför att de nationella proven ska börja genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt. Som stöd producerar Skolverket webbinarier som informerar om olika aspekter kring förberedelsearbetet. Vi kommer kontinuerligt att publicera webbinarier på denna sida fram till att de nationella proven är digitala.

Läs mer om digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats..

Kommande webbinarier

Om inloggning till Skolverkets provtjänst

Vi informerar om uppdaterad information gällande inloggning till Skolverkets provtjänst. Du får också höra om olika alternativ för elever och personal att logga in till provtjänsten.

Webbinariet riktar sig främst till huvudmän med ett lägre elevantal. Du behöver inte vara kunnig i tekniska frågor, men bör vara ansvarig för att genomföra digitala nationella prov. Webbinariet sker i Microsoft Teams.

Fredag 20 maj kl 08.00-09.00 Länk till annan webbplats.

Presentation av vår tekniska vägledning

Under detta webbinarium presenterar vi en ny teknisk vägledning som kommer stötta huvudmän i förberedelsearbetet inför digitala nationella prov. Under webbinariet får du en presentation av vägledningens funktionalitet och innehåll med fokus på inloggning och provisionering. Webbinariet riktar sig till dig som är skolchef, rektor samt tekniskt ansvarig på skol- och huvudmannanivå. Webbinariet sker i Microsoft Teams.

Onsdag 15 juni, kl 09.00–10.00 Länk till annan webbplats.


Se tidigare webbinarier i efterhand

Här nedan publicerar vi tidigare sända webbinarier om digitala nationella prov. Längst ner på sidan hittar du vanliga frågor som kommit i samband med webbinarier som vi besvarat.

 

Webbinarier om digitalisering och digitala nationella prov riktat till grundskolelärare

I november 2021 genomförde Skolverket en serie webbinarier för dig som undervisar i grundskolan. Fokus var digitalisering och digitala nationella prov. Alla finns samlade på denna sida:

Webbinarier om digitalisering och DNP riktat till lärare i grundskolan

 

Film: Webbinarium om digitala nationella prov (55 min)

Detta webbinarium riktas till skolchefer, rektorer samt tekniskt ansvariga på skola eller huvudmannanivå. Innehållet fokuserar på den nya tidsplanen, det pågående arbetet med den digitala provtjänsten samt hur huvudmän och skolor kan förbereda sig för att använda den. Webbinariet ägde rum 20 oktober 2021.

Teknisk ordlista

Hos Internetstiftelsen finns en utförlig ordlista med ord och uttryck som berör digitala identiteter att ta del av: Ordlista Länk till annan webbplats.

Svar på tittarfrågor

Vi kommer löpande publicera ett urval av de frågor och svar som kommer in under våra webbinarier om DNP här nedanför på denna sida, för läsning i efterhand.

Senast uppdaterad 18 maj 2022

Frågor och svar

I vår upphandling av en provplattform har vi kravställt att den ska klara av ett stort antal samtidiga användare. Dels kommer leverantören göra egna tester av detta och visa att kraven uppfylls, men vi kommer även lasttesta tjänsten hela vägen när alla delarna är på plats.

Det är även viktigt att skolans IT-miljö är dimensionerad för att kunna hantera genomförandet av ett digitalt nationellt prov. Detta behövs för att eleverna ska kunna genomföra proven utan tekniska avbrott eller störningar.

Ja, inom ramen för Skolverkets uppdrag att utveckla en provtjänst för digitala nationella prov och bedömningsstöd ingår att etablera en supportfunktion för representanter från huvudmän och skolor. Det är mycket viktigt att huvudmän och skolor kan svara på grundläggande frågor om den egna it-miljön, som bandbredd, digitala enheter och webbläsare.

Skolverket har upphandlat en provplattform. Plattformen heter Assessment Master och den är i bruk redan i andra länder och för andra prov. Skolverkets provplattform kan inte användas av skolorna för konstruktion och genomförande av egna prov.

Skolverket kommer erbjuda digitala bedömningsstöd efter hand som de tas fram och kan genomföras i provtjänsten. Till en början kommer frivilliga digitala bedömningsstöd erbjudas i några ämnen i årskurs 6 och i Moderna språk.

Skolverket kommer att kunna erbjuda olika former av tester och "validatorer" där skolor/huvudmän kan verifiera sin infrastruktur, som till exempel att testa inloggning. Vi kommer också fortsätta erbjuda webbinarier på olika teman som riktar sig mot olika funktioner hos huvudmannen.

Ja, vi kommer att ta fram stöd till dem som administrerar systemen.

Skolverket tar fram en teknisk vägledning som stöd för skolorna. Vi räknar med att den är klar under 2022.

Sidan som beskriver tekniska förutsättningar uppdateras löpande. Där finns sedan i juni information om IDP, EPPN, vilka uppgifter som ska överföras, API, med mera.

Läs mer om tekniska förutsättningar här. Länk till annan webbplats.

Skolverket utreder frågan om eleverna kommer kunna ta med sig sin egen digitala enhet. Vi kommer att ge besked i frågan i god tid före införandet av digitala nationella prov och bedömningsstöd.

Relaterat