Skolverkets webbinarier om digitala nationella prov

Här samlar vi våra webbinarier med information om digitala nationella prov.

Inför att de nationella proven ska börja genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt. Som stöd producerar Skolverket webbinarier som informerar om olika aspekter kring förberedelsearbetet. Vi kommer kontinuerligt att publicera webbinarier på denna sida fram till att de nationella proven är digitala.

Digitala nationella prov Länk till annan webbplats.

Kalender för webbinarier och konferenser

Se tidigare webbinarier

Ta del av tidigare sända webbinarier om digitala nationella prov. Längst ner på sidan hittar du vanliga frågor som kommit i samband med webbinarier som vi besvarat.

Film: Tekniska förutsättningar för digitala nationella prov (42 min)

Lär dig mer de tekniska förutsättningarna för att kunna genomföra digitala nationella prov. Webbinariet riktar sig till dig som är tekniskt ansvarig på skol- och huvudmannanivå.

Film: Webbinarium om teknisk vägledning för digitala nationella prov (17 min)

Lär dig mer om den tekniska vägledningen som kan vara ett stöd i förberedelsearbetet inför digitala nationella prov. Du får en presentation av vägledningens funktionalitet och innehåll med fokus på inloggning och provisionering. Webbinariet riktar sig till dig som är skolchef, rektor samt tekniskt ansvarig på skol- och huvudmannanivå

Film: Webbinarium om digitala nationella prov (55 min)

Skolverket informerar om de tekniska förutsättningar som krävs för att skolor ska kunna genomföra digitala nationella prov och ansluta till Skolverkets provtjänst. Webbinariet riktar sig till dig som är skolchef, rektor samt tekniskt ansvarig på skol- och huvudmannanivå. Webbinariet livesändes 27 april 2022.

Film: Digitala nationella prov - vad behöver du som rektor/skolchef veta? (21 minuter)

När kommer de nationella proven att digitaliseras och vilka förberedelser behöver huvudman, skolchef och rektor göra? Vi informerar om vad det innebär att använda den kommande digitala provtjänsten och vilket förändringsarbete det kan leda till på skolorna.

Film: Skolverket informerar edtechbolag om digitala nationella prov (49 min)

Detta webbinarium riktas till dig som arbetar på edtechbolag och levererar till skolor och huvudmän som ska använda Skolverkets kommande digitala provtjänst. Innehållet fokuserar på vilka tekniska förutsättningar som behövs i produkter, system och tjänster som edtechbolag levererar. Webbinariet livesändes 4 maj 2022.

Presentation från webbinariet i PDF-format Pdf, 1 MB.

Teknisk ordlista

Hos Internetstiftelsen finns en utförlig ordlista med ord och uttryck som berör digitala identiteter att ta del av: Ordlista Länk till annan webbplats.

Svar på tittarfrågor

Vi kommer löpande publicera ett urval av de frågor och svar som kommer in under våra webbinarier om DNP här nedanför på denna sida, för läsning i efterhand.

Senast uppdaterad 20 december 2022

Frågor och svar

I vår upphandling av en provplattform har vi kravställt att den ska klara av ett stort antal samtidiga användare. Dels kommer leverantören göra egna tester av detta och visa att kraven uppfylls, men vi kommer även lasttesta tjänsten hela vägen när alla delarna är på plats.

Det är även viktigt att skolans IT-miljö är dimensionerad för att kunna hantera genomförandet av ett digitalt nationellt prov. Detta behövs för att eleverna ska kunna genomföra proven utan tekniska avbrott eller störningar.

Ja, inom ramen för Skolverkets uppdrag att utveckla en provtjänst för digitala nationella prov och bedömningsstöd ingår att etablera en supportfunktion för representanter från huvudmän och skolor. Det är mycket viktigt att huvudmän och skolor kan svara på grundläggande frågor om den egna it-miljön, som bandbredd, digitala enheter och webbläsare.

Skolverket har upphandlat en provplattform. Plattformen heter Assessment Master och den är i bruk redan i andra länder och för andra prov. Skolverkets provplattform kan inte användas av skolorna för konstruktion och genomförande av egna prov.

Skolverket kommer erbjuda digitala bedömningsstöd efter hand som de tas fram och kan genomföras i provtjänsten. Till en början kommer frivilliga digitala bedömningsstöd erbjudas i några ämnen i årskurs 6 och i Moderna språk.

Skolverket kommer att kunna erbjuda olika former av tester och "validatorer" där skolor/huvudmän kan verifiera sin infrastruktur, som till exempel att testa inloggning. Vi kommer också fortsätta erbjuda webbinarier på olika teman som riktar sig mot olika funktioner hos huvudmannen.

Ja, vi kommer att ta fram stöd till dem som administrerar systemen.

Sidan som beskriver tekniska förutsättningar uppdateras löpande. Där finns sedan i juni information om IDP, EPPN, vilka uppgifter som ska överföras, API, med mera.

Läs mer om tekniska förutsättningar här. Länk till annan webbplats.

Skolverket utreder frågan om eleverna kommer kunna ta med sig sin egen digitala enhet. Vi kommer att ge besked i frågan i god tid före införandet av digitala nationella prov och bedömningsstöd.

Relaterat