Skolverkets webbinarier om digitala nationella prov

Här samlar vi våra webbinarier med information om digitala nationella prov.

Inför att de nationella proven ska börja genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt. Som stöd producerar Skolverket webbinarier som informerar om olika aspekter kring förberedelsearbetet. Vi kommer kontinuerligt att publicera webbinarier på denna sida fram till att de nationella proven är digitala.

Läs mer om digitaliseringen av de nationella provenlänk till annan webbplats.

Webbinarium med aktuell information om digitala nationella prov — juni 2021

Detta webbinarium riktar sig till dig som är skolchef, rektor eller tekniskt ansvarig på skola eller huvudmannanivå. Vi fokuserar på nuläget med anledning av förseningen av digitala nationella prov, tekniska förutsättningar och kommande stöd.

Webbinariet är inspelat i juni 2021 och du som såg direktsändningen hade möjlighet att ställa frågor.

Vi medverkar

 • Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket
 • Marcello Marrone, projektledare på Skolverket för regeringsuppdraget om att digitalisera de nationella proven
 • Jeanette Borg, undervisningsråd på Skolverket
 • Aras Kazemi, lösningsarkitekt på Skolverket

Teknisk ordlista

Hos Internetstiftelsen finns en utförlig ordlista med ord och uttryck som berör digitala identiteter att ta del av: Ordlistalänk till annan webbplats

Svar på tittarfrågor

Vi kommer löpande publicera ett urval av de frågor och svar som kommer in under våra webbinarier om DNP här nedanför på denna sida, för läsning i efterhand.

Senast uppdaterad 29 juni 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  I vår upphandling av en provplattform har vi kravställt att den ska klara av ett stort antal samtidiga användare. Dels kommer leverantören göra egna tester av detta och visa att kraven uppfylls, men vi kommer även lasttesta tjänsten hela vägen när alla delarna är på plats.

  Ja, inom ramen för Skolverkets uppdrag att utveckla en provtjänst för digitala nationella prov och bedömningsstöd ingår att etablera en supportfunktion för representanter från huvudmän och skolor. Det är mycket viktigt att huvudmän och skolor kan svara på grundläggande frågor om den egna it-miljön, som bandbredd, digitala enheter och webbläsare.

  Skolverket har upphandlat en provplattform. Plattformenen heter Assessment Master och den är i bruk redan i andra länder och för andra prov. Skolverkets provplattform kan inte användas av skolorna för konstruktion och genomförande av egna prov.

  Skolverket kommer erbjuda digitala bedömningsstöd efter hand som de tas fram och kan genomföras i provtjänsten. Till en början kommer frivilliga digitala bedömningsstöd erbjudas i några ämnen i årskurs 6 och i Moderna språk.

  Skolverket kommer att kunna erbjuda olika former av tester och "validatorer" där skolor/huvudmän kan verifiera sin infrastruktur, som till exempel att testa inloggning. Vi kommer också fortsätta erbjuda webbinarier på olika teman som riktar sig mot olika funktioner hos huvudmannen.

  Ja, vi kommer att ta fram stöd till dem som administrerar systemen.

  Skolverket tar fram en teknisk vägledning som stöd för skolorna. Vi räknar med att den är klar under 2022.

  Sidan som beskriver tekniska förutsättningar uppdateras löpande. Där finns sedan i juni information om IDP, EPPN, vilka uppgifter som ska överföras, API, med mera.

  Läs mer om tekniska förutsättningar här.länk till annan webbplats

  Relaterat