Frågor och svar

Kan skolor använda samma plattform för att skapa vana av digitala prov i "rätt" miljö?

Skolverket har upphandlat en provplattform. Plattformen heter Assessment Master och den är i bruk redan i andra länder och för andra prov. Skolverkets provplattform kan inte användas av skolorna för konstruktion och genomförande av egna prov.