Digital kompetens i grundskolan

Genom att använda digitala verktyg i undervisningen kan du förbättra elevernas förutsättningar för lärande. Eleverna får också en digital kompetens med sig för fortsatta studier och arbetsliv.

Förändringar i läroplaner och kursplaner

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför beslutade regeringen om förändringar i styrdokumenten. Läroplanen, som har gällt sedan 1 juli 2018, finns här:

Alla läroplaner

Läs mer om förändringarna

Läroplanerna har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”.

Även kursplanerna har ändrats i flera ämnen. I grundskolan gäller det kursplanerna i biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.

I grundsärskolans kursplaner finns förändringar i följande ämnen: idrott, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Dessutom finns det förändringar i alla kursplaner för ämnesområden i inriktningen träningsskolan.

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de stycken där det har gjorts förändringar:

Läroplan för grundskolan med kursplanerPDF (pdf, 5 MB)

Läroplan för grundsärskolanPDF (pdf, 1 MB)

Läroplan för specialskolanPDF (pdf, 1 MB)

Läroplan för sameskolanPDF (pdf, 3 MB)

Läroplanerna har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”.

Även kursplanerna har ändrats i flera ämnen. I grundskolan gäller det kursplanerna i biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.

I grundsärskolans kursplaner finns förändringar i följande ämnen: idrott, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Dessutom finns det förändringar i alla kursplaner för ämnesområden i inriktningen träningsskolan.

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de stycken där det har gjorts förändringar:

Läroplan för grundskolan med kursplanerPDF (pdf, 5 MB)

Läroplan för grundsärskolanPDF (pdf, 1 MB)

Läroplan för specialskolanPDF (pdf, 1 MB)

Läroplan för sameskolanPDF (pdf, 3 MB)

Stöd för att planera undervisningen

Till de reviderade styrdokumenten finns ett kommentarmaterial och diskussionsunderlag som du kan använda för att komma igång med arbetet att stärka elevernas digitala kompetens.

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på grundskolenivålänk till annan webbplats

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolanlänk till annan webbplats

Här kan du hitta ytterligare stöd i arbetet med digitaliseringlänk till annan webbplats

Lärares digitala kompetens

Vi har flera kurser och utbildningar för dig som vill utveckla din digitala kompetens.

Här listar vi all kompetensutveckling för grundskoleutbildningenlänk till annan webbplats

Stöd till lärare som vill lära sig mer om programmering

Inspiration till din undervisning

Här finns ett urval av material som du kan inspireras av. På vår Youtubekanal hittar du bland annat filmer där lärare beskriver hur de använder digitala verktyg i undervisningen och arbetar med källkritik.

Exempel på hur andra arbetar med digitaliseringlänk till annan webbplats

Stöd för att arbeta med källkritik på grundskolenivålänk till annan webbplats

Filmer om digitala verktyg i undervisningen, vår Youtubekanallänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 29 juni 2021

Innehåll på denna sida