Digital kompetens i grundskolan

Genom att använda digitala verktyg i undervisningen kan du förbättra elevernas förutsättningar för lärande. Eleverna får också en digital kompetens med sig för fortsatta studier och arbetsliv.

Förändringar i läroplaner och kursplaner

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför beslutade regeringen om förändringar i styrdokumenten. Läroplanen, som har gällt sedan 1 juli 2018, finns här:

Alla läroplaner

Läroplanerna har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”.

Även kursplanerna har ändrats i flera ämnen. I grundskolan gäller det kursplanerna i biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.

I grundsärskolans kursplaner finns förändringar i följande ämnen: idrott, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Dessutom finns det förändringar i alla kursplaner för ämnesområden i inriktningen träningsskolan.

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de stycken där det har gjorts förändringar:

Läroplan för grundskolan med kursplaner Pdf, 5 MB.

Läroplan för grundsärskolan Pdf, 1 MB.

Läroplan för specialskolan Pdf, 1 MB.

Läroplan för sameskolan Pdf, 3 MB.

Stöd för att planera undervisningen

Till de reviderade styrdokumenten finns ett kommentarmaterial och diskussionsunderlag som du kan använda för att komma igång med arbetet att stärka elevernas digitala kompetens.

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå Länk till annan webbplats.

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan Länk till annan webbplats.

Här kan du hitta ytterligare stöd i arbetet med digitalisering Länk till annan webbplats.

Lärares digitala kompetens

Vi har flera kurser och utbildningar för dig som vill utveckla din digitala kompetens.

Här listar vi all kompetensutveckling för grundskoleutbildningen Länk till annan webbplats.

Stöd till lärare som vill lära sig mer om programmering

Senast uppdaterad 01 juni 2022