Digital kompetens i gymnasieskolan

Genom att använda digitala verktyg i undervisningen kan du förbättra elevernas förutsättningar för lärande. Eleverna får också en digital kompetens med sig till fortsatta studier och arbetsliv.

Förändringar i läroplaner, examensmål och ämnesplaner

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför beslutade regeringen om förändringar i styrdokumenten. Läroplanen, som har gällt sedan 1 juli 2018, finns här:

Alla läroplaner

Läs mer om förändringarna

Läroplanerna har förändrats, bland annat under rubriken ”Gymnasieskolans uppdrag” i del 1 och ”Rektorns ansvar” i del 2.

Även flera ämnesplaner har ändrats i flera ämnen. För de gymnasiegemensamma ämnena gäller det historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Kunskapskraven har mindre ändringar i ämnena historia, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk - men ändringarna beror inte på att digital kompetens har skrivits in i ämnesplanerna.

Läroplan för gymnasieskolan

Läroplan för gymnasiesärskolan

Det finns också ändringar i examensmålen för alla de nationella programmen.

Examensmålen finns under varje nationellt program


Läroplanerna har förändrats, bland annat under rubriken ”Gymnasieskolans uppdrag” i del 1 och ”Rektorns ansvar” i del 2.

Även flera ämnesplaner har ändrats i flera ämnen. För de gymnasiegemensamma ämnena gäller det historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Kunskapskraven har mindre ändringar i ämnena historia, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk - men ändringarna beror inte på att digital kompetens har skrivits in i ämnesplanerna.

Läroplan för gymnasieskolan

Läroplan för gymnasiesärskolan

Det finns också ändringar i examensmålen för alla de nationella programmen.

Examensmålen finns under varje nationellt program


Stöd för att planera undervisningen

Till de reviderade styrdokumenten finns ett kommentarmaterial och diskussionsunderlag som du kan använda för att komma igång med arbetet att stärka elevernas digitala kompetens. Det finns även andra stödmaterial som är relevanta inom området digitalisering.

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Stöd i arbetet med digitaliseringenlänk till annan webbplats

Lärares digital kompetens

Vi har flera kurser och utbildningar för dig som vill utveckla din digitala kompetens.

Här listar vi kompetensutveckling om digitalisering för gymnasielärarelänk till annan webbplats

Stöd till lärare som vill lära sig mer om programmering

Inspiration till din undervisning

Här finns ett urval av material som du kan inspireras av. På vår Youtubekanal hittar du bland annat filmer där lärare beskriver hur de använder digitala verktyg i undervisningen och arbetar med källkritik.

Filmer om digitala verktyg i undervisningen, vår Youtubekanallänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida