Internationella resurser

På den här sidan kan du hitta information om internationella kurser och utbildningar och om hur Skolverket samarbetar internationellt.

Skolverket samverkar internationellt för att hämta kunskap och inspiration kring arbetet med skolväsendets digitalisering. Framförallt samarbetar vi med de nordiska länderna och inom EU. Till exempel utvecklas internationella digitala lärresurser och olika former av kompetensutvecklande insatser som kan vara intressanta också för svensk skola.

Det europeiska skoldatanätet, EUN, tar fram resurser för lärare och rektorer i alla europeiska länder. Språket är ofta engelska, men även andra språk förekommer. EUN organiserar också kurser, s.k. MOOCs (Massive open online courses) som vänder sig till lärare.

Europeiska skoldatanätetlänk till annan webbplats

Kurser på European Schoolnet Academy´s webbplatslänk till annan webbplats

Nordic@BETT är ett årligen återkommande arrangemang i London som görs i samverkan med de andra nordiska länderna. Syftet är att ge en bild av digitaliseringen av undervisningen. Det nordiska samarbetet utvidgas från och med i år med Nordic CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers) som är ett nytt initiativ som med stöd från Nordiska Ministerrådet ska leda till att utveckla undervisningen. Projektet vänder sig till grundskolans senare år.

Om Nordic CRAFT på Facebooklänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 juni 2019