Riktade insatser för skolans digitalisering

Vi stödjer skolor och huvudmän inom de skolformer som berörs av nationella prov och som har stora utvecklingsbehov inom digitalisering. Här hittar du information om vad stödet innebär och hur du skickar in en intresseanmälan till oss.

Dekorationsbild

Intresseanmälan

Nästa omgång av riktade insatser för skolans digitalisering inleds januari 2021.

Mellan den 10 augusti och 18 september 2020 kan rektorer eller huvudmän anmäla intresse för att delta i den riktade insatsen.

I samband med er intresseanmälan kommer ni att få göra en självskattning av er verksamhet. Eftersom antalet platser är begränsat gör Skolverket ett urval och fattar sedan beslut om deltagande.

Insatsen pågår under en termin och består av

  • ett riktat processtöd där medarbetare från Skolverket besöker verksamheten för att stödja en av dig utsedd lokal arbetsgrupp med att göra en nulägesanalys av verksamhetens behov och ta fram en skräddarsydd åtgärdsplan för digitaliseringsarbetet
  • nätverkande med andra deltagare genom fysiska träffar och en digital nätverksyta där du kan utbyta erfarenheter samt ta del av information och inspiration
  • korta, webbaserade inspirations- och informationsmaterial att använda i verksamheten för att implementera utvecklingsarbetet.

Stöd för skolans digitalisering

Här finns stödmaterial som är särskilt framtaget för skolor och huvudmän med stora utvecklingsbehov inom digitalisering. Materialet bygger på kollegialt lärande och kan ofta genomföras på två arbetsplatsträffar.

Undervisning med digitala verktyg

Ett lärande kollegium

Leda och organisera digitalisering

Senast uppdaterad 16 juni 2020