Riktade insatser för skolans digitalisering

Vi stödjer skolor och huvudmän inom de skolformer som berörs av nationella prov och som har stora utvecklingsbehov inom digitalisering. Här hittar du information om vad stödet innebär och hur du skickar in en intresseanmälan till oss.

Dekorationsbild

För att möjliggöra ett deltagande i insatsen skickar du som rektor eller huvudman in en intresseanmälan via länken längre ner på den här sidan. Eftersom antalet platser är begränsat per omgång kommer Skolverket därefter att göra ett urval och fatta beslut om deltagande.

Sista datum för intresseanmälan för deltagande i omgång för hösten 2020 är måndag 4 maj.

Insatsen pågår under en termin och består av

  • ett riktat processtöd där medarbetare från Skolverket besöker verksamheten för att stödja en av dig utsedd lokal arbetsgrupp med att göra en nulägesanalys av verksamhetens behov och ta fram en skräddarsydd åtgärdssplan för digitaliseringsarbetet
  • nätverkande med andra deltagare genom fysiska träffar och en digital nätverksyta där du kan utbyta erfarenheter samt ta del av information och inspiration
  • korta, webbaserade inspirations- och informationsmaterial att använda i verksamheten för att implementera utvecklingsarbetet.

Intresseanmälan

I samband med din intresseanmälan kommer du få skatta din verksamhet genom en enkel enkät med 12 frågor. För att skattningen ska ge en så rättvisande och heltäckande bild som möjligt rekommenderar vi att den utförs i en grupp där huvudman, it-enhet, rektor och lärare är representerade.

Gör din intresseanmälan härlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 18 maj 2020