Tidigare utskick i direktkanal till huvudmän huvudmän

För att säkerställa att våra informations- och kompetensutvecklingsinsatser når fram i rätt tid och till rätt mottagare, upprättar vi nu en kontaktväg för information om digitala nationella prov. På denna sida finns tidigare utskick.

Vill du som huvudman hålla dig uppdaterad om digitaliseringen av de nationella proven? Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläretlänk till annan webbplats

Juni 2020

I det första utskicket inledde vi med att rikta ett stort tack till alla inom Skolsverige som gör sitt yttersta för att få verksamheten att fungera. Nu är det dags att summera de erfarenheter som läsåret gett innan en välförtjänt vila. Även om Skolverket också ställt om en del av sitt arbete finns det områden som fortsätter med full kraft. Digitaliseringen av de nationella proven är ett av dem. Vi inleder med att förtydliga hur tidplanen för införandet av digitala nationella prov ser ut.

Läs den uppdaterade tidplanen härlänk till annan webbplats

Skolverkets provtjänst

I filmen får du veta mer om Skolverkets provtjänst och vad organisationen kan göra för att förbereda sig inför digitala nationella prov.

Se filmen härlänk till annan webbplats

Var med och påverka utformningen av provuppgifter

När Skolverkets provtjänst börjar användas kommer även de nationella proven att vara förändrade. Uppmana gärna skolor att medverka vid utprövningar av digitala nationella prov och bedömningsstöd. Det är ett sätt att få förhandsinformation om hur digitala provuppgifter kan se ut. Att medverka vid utprövningar är en möjlighet för skolan att också påverka utformningen av uppgifter i prov och bedömningsstöd.

Läs mer om utprövningar och hur skolan kan kontakta provkonstruktörerna länk till annan webbplats

Elevernas digitala kompetens

I det första utskicket skrev vi om lärares digitala kompetens. Nu kompletterar vi med exempel på vilken digital kompetens eleverna behöver ha för att de digitala nationella proven ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt. Eftersom digital kompetens är något som byggs upp över tid är det viktigt att det arbetas med kontinuerligt enligt skrivningarna i styrdokumenten

Läs mer om elevernas digitala kompetenslänk till annan webbplats

Som ett led i detta har ett informationsutbyte med Sveriges elevorganisationer påbörjats. Under våren 2020 etablerade Skolverket kontakt för att utbyta information kring digitala nationella prov.

Elevrådsorganisationernas representanter för grundskola och gymnasieskola lyfter vikten av att:

  • de digitala nationella proven och förberedelser inför dessa främjar likvärdigheten mellan olika huvudmän och skolor. Elevernas uppfattning är att det fortfarande finns skillnader i möjligheter att använda digitala verktyg mellan olika huvudmän, skolor och årskurser
  • utnyttja det digitala formatet på ett sätt som gagnar alla elever, inklusive elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
  • alla elever, oavsett skola, huvudman och årskurs, ges möjlighet att skapa en digital kompetens
  • eleverna får möta digital undervisning och digitala bedömningssituationer. I vissa ämnen, till exempel matematik, upplever eleverna att det är mindre förekommande. Eleverna lyfter frågan om brist på digitala inslag i undervisningen kommer påverka elevernas förutsättningar att visa sina kunskaper i framtida nationella prov.

Nästa utskick

Nästa utskick i denna kanal är planerat till september 2020.

April 2020

På grund av coronaviruset och covid-19 har vi just nu en situation i samhället som bland annat belastar skolväsendet. Vi vill rikta ett stort tack till alla inom Skolsverige som gör sitt yttersta för att få verksamheten att fungera.

I och med nya omständigheter har personalens digitala kompetens och de tekniska förutsättningarna i många fall satts på prov. Erfarenheter från detta kan bidra till de förberedelser som behöver göras för att kunna genomföra digitala nationella prov 2023. Vårens nationella prov har ställts in, men detta påverkar inte tidplanen för digitaliseringen av nationella prov. Därför fokuserar vårt första informationsutskick på tekniska förutsättningar för att kunna genomföra digitala nationella prov och på digital kompetens för lärare.

Tekniksnack om digitalisering av nationella prov

Den 11 mars genomförde Skolverket ett tekniksnack om digitalisering av nationella prov. Informationen som presenterades ger en bild av de tekniska förutsättningar som behövs för att kunna ansluta till Skolverkets provtjänst. Vi rekommenderar att huvudmannens it-verksamhet tar del av informationen.

Ta del av informationen från tekniksnacket om digitalisering av nationella provlänk till annan webbplats

Lärares digitala kompetens för att kunna genomföra digitala nationella prov

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven vilket ställer nya krav på lärarens kompetens. Eftersom digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete kommer texten om lärarens digitala kompetens att uppdateras vartefter vi har mer information att ge.

Läs mer om digital kompetens som lärarna behöver vid digitala nationella provlänk till annan webbplats

Nästa utskick

Nästa utskick i denna kanal är planerat till juni 2020. Vi rekommenderar att ni regelbundet även besöker vår webbplats, för att ta del av information kring digitalisering av nationella prov.

Läs mer om digitalisering av nationella provlänk till annan webbplats

Februari 2020

Tack för att ni har anmält att ni vill få information om
digitaliseringen av nationella prov!

Vi har registrerat er adress och kommer att under året regelbundet
skicka ut information som berör huvudmannens ansvar.

Redan nu vill vi tipsa om Tekniksnack om digitaliseringen av öppnas i nytt fönster
nationella provöppnas i nytt fönster. En dag med information och samtal kring tekniska förutsättningar för
digitaliseringen av nationella proven.

Vill du veta mer om det som redan är publicerat om digitala nationella
prov? Läs om digitaliseringen av nationella prov på vår webbplats

Om ni har några frågor går det som vanligt bra att ni hör av er till
vår upplysningstjänst

Senast uppdaterad 21 augusti 2020