Tidigare utskick i direktkanal till huvudmän

För att säkerställa att våra informations- och kompetensutvecklingsinsatser når fram i rätt tid och till rätt mottagare, har vi upprättat en kontaktväg för information om digitala nationella prov. På denna sida finns tidigare utskick.

Vill du som huvudman hålla dig uppdaterad om digitaliseringen av de nationella proven? Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläretlänk till annan webbplats

Juni 2021

Detta utskick i direktkanalen för information om digitala nationella prov är vårens sista. Bland annat ger vi en uppdaterad information om tekniska förutsättningar för att kunna genomföra nationella proven digitalt. Vi vill också påminna om det webbinarium som vi publicerar den 17 juni där vi ger en aktuell bild av arbetet med digitala nationella prov.

Uppdaterad information om tekniska förutsättningar

Vi har uppdaterat informationen om tekniska förutsättningar för att genomföra nationella prov digitalt. Det handlar bland annat om digitala enheter, IdP, EPPN och API: er.

Läs här: Tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella prov - Skolverketlänk till annan webbplats

Webbinarium i juni med information om digitala nationella prov

I förra utskicket skrev vi om ett webbinarium som hålls torsdagen den 17 juni kl. 9-10. Webbinariet riktar sig till skolchefer/rektorer eller tekniskt ansvariga på skola eller huvudmannanivå. Innehållet fokuserar på nuläget med anledning av förseningen av digitala nationella prov, tekniska förutsättningar och kommande stöd. Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor i en chatt.

Ingen anmälan behövs. Det går att se webbinariet i efterhand på skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbinarium i september för huvudmän med elevantal under 100

I slutet av september arrangerar Skolverket ett webbinarium för mindre huvudmän med elevantal under 100. Innehållet fokuserar på de första stegen i att bygga upp förutsättningar för att elever ska kunna genomföra nationella prov digitalt. Det gäller till exempel digitala enheter, internetuppkoppling, digitala register och digital kompetens. För huvudmän med fler än 100 elever erbjuder vi under hösten öppna webbinarier med fokus på tekniska förutsättningar. Mer information kommer i denna kanal. Anmäl intresse senast den 16 augusti genom att mejla till digitalisering@skolverket.se

Skolverket skickar därefter ett mejl till avsändaren med valbara mötestider.

Nästa utskick i direktkanalen sker i september.

Vi önskar er en trevlig sommar!

Om din prenumeration i direktkanalen

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration av utskick från direktkanalen för digitala nationella prov, kan du göra det på skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om digitala nationella prov på skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maj 2021

Vi vill börja med att tacka alla cirka 600 huvudmän som hittills har deltagit i vår kartläggning av tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov! Er medverkan har resulterat i att vi har fått mer information om era förutsättningar vilket ger oss bättre möjligheter att utveckla verksamhetsnära stöd.

I förra utskicket meddelade vi att införandet av digitala nationella prov är försenat på grund av Schrems II-domen. Läs mer om förseningen och dess omfattning i detta utskick. I övrigt handlar innehållet om digital kompetens för skolchef och rektor, bedömning samt kommande informationstillfällen. Vi påminner om vikten av att identifiera en eller flera nyckelpersoner i organisationen som kan ta emot och sprida information om digitala nationella prov.

Digital kompetens för skolchef och rektor

Vilka särskilda förberedelser behöver ske inför att de nationella proven ska genomföras i Skolverkets webbaserade provtjänst? På Skolverkets webbplats finns exempel på vad som är adekvat digital kompetens för skolchef och rektor. Där kan du också läsa om aktiviteter som skolchef eller rektor kan genomföra för att leda arbetet med att förbereda organisationen för övergången till digitala nationella prov.

Läs här: Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som rektor eller skolchef ha? - Skolverketlänk till annan webbplats

Bedömning av nationella prov när de blir digitala

När de nationella proven ska genomföras digitalt kommer det att ske förändringar vad gäller bedömningsarbetet.

Läs här: Bedömning av nationella prov när de blir digitala - Skolverketlänk till annan webbplats

Kommande informationstillfällen om digitala nationella prov under 2021

Webbinarium: Skolverket informerar om digitala nationella prov 

Vad: Skolverket informerar om pågående arbete med digitala nationella prov i ett panelsamtal. Under webbinariet finns också möjlighet att ställa frågor i en chatt. För dem som är tekniskt ansvariga kommer ny information om API och provisionering.

För vem: Skolchef och rektor samt tekniskt ansvariga på skola eller huvudmannanivå.

När: 17 juni

Tid: Kl. 9-10

Varför: Du får information om nuläget med anledning av förseningen av digitala nationella prov, kommande stödinsatser samt vilka tekniska förutsättningar ni kan förbereda för redan nu.

Länk till eventet.länk till annan webbplats Ingen anmälan behövs. Webbinariet kommer även att finnas tillgängligt i efterhand på skolverket.selänk till annan webbplats.

Webbinarium: Digital kompetens, undervisning och digitala nationella prov  

För vem: Lärare i grundskolan.

När: 1, 2 och 3 november (vecka 44).

Tid: Mer detaljerad information och anmälan publiceras i denna kanal i september.

Varför: Du får information om:

  • Revideringar av styrdokumenten.
  • Konkretiseringar av skrivningar om digital kompetens i kursplaner.
  • Ämnesinriktad uppdatering om kommande nationella prov i Skolverkets webbaserade provtjänst.

EU-dom försenar digitala nationella prov 

Införandet av digitala nationella prov var planerat till 2023. På grund av Schrems II-domen, som handlar om hantering av personuppgifter, försenas införandet med omkring 1,5–2,5 år. Förseningen beror på att anpassningar av provplattformen behöver göras för att den ska leva upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning. Skolverket presenterar en mer detaljerad tidsplan under hösten 2021. 

Läs mer om digitala nationella prov på skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mars 2021

EU-dom försenar digitala nationella prov

På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov. Detta beror på att Skolverkets upphandlade provplattform inte längre uppfyller kraven på hantering av personuppgifter enligt det förtydligande av lagstiftningen som domen från i somras innebär.

Läs hela pressmeddelandetlänk till annan webbplats

Läs frågor och svarlänk till annan webbplats

Kartläggning av tekniska förutsättningar

Under januari-april 2021 genomför Skolverket en kartläggning av vilka tekniska förutsättningar som finns hos huvudmän och skolor för att genomföra nationella prov digitalt. Det är PwC som på uppdrag av Skolverket kontaktar huvudmän för att göra intervjuer samt en enkätundersökning. Underlaget från kartläggningen kommer att användas för att säkerställa att relevant stöd tas fram till huvudmän och skolor. Ert bidrag är mycket värdefullt.

Reviderad kalender för stödinsatser

Skolverket publicerade i december 2020 en kalender med planerade stödinsatser för 2021. På grund av den rådande situationen med förseningen av införandet av digitala nationella prov har vi reviderat kalendern.
Stöd 2021 inför genomförandet av digitala nationella provlänk till annan webbplats

Ett extra utskick i maj

Med anledning av förseningen av digitala nationella prov genomför vi ett extra utskick i direktkanal för huvudman i maj.

December 2020

I direktkanal för huvudman är det nu dags för det fjärde utskicket. I detta fokuserar vi på tekniska förutsättningar och vårt kommande stödmaterial. Nästa utskick sker i mars 2021.  

Vi önskar alla en trevlig och välförtjänt ledighet!  

Kartläggning av tekniska förutsättningar  

I början av 2021 kommer alla huvudmän bli kontaktade av PwC som representerar Skolverket. Syftet är att genomföra en kartläggning av vilka tekniska förutsättningar som finns för att genomföra nationella prov digitalt. Underlaget från kartläggningen kommer att användas för att säkerställa att relevant stöd tas fram till huvudmän och skolor. 

Film: Vad behöver du som skolchef tänka på vid införandet av digitala nationella prov?länk till annan webbplats 

Uppdaterad information för tekniska förutsättningar 

Nu har vi kompletterat de grundläggande tekniska förutsättningarna med mer information. Bland annat finns det nu information om vilka uppgifter som behöver finnas i användarregistret för att de digitala nationella proven ska kunna genomföras. 

Tekniska förutsättningar för digitala nationella provlänk till annan webbplats 

Årshjul för stödinsatser 2021 

Skolverket har tagit fram ett årshjul för 2021 som visar planerade stöd inför genomförandet av digitala nationella prov. 

Stöd 2021 inför genomförandet av digitala nationella provlänk till annan webbplats 

September 2020

Försöksverksamhet

Försöksverksamheten består av 100 skolor som representerar skolformerna grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och komvux på gymnasial nivå. Syftet med försöksverksamheten är att få kunskap om hur digitala nationella prov fungerar i praktiken för att identifiera hinder innan ett nationellt införande. Tillsammans med Skolverket genomför försöksskolorna under 2021 tekniska tester och försök med exempelprov (ett mindre omfattande nationellt prov som endast används av försöksskolor) i den webbaserade provtjänsten. Erfarenheter från försöksverksamheten används bland annat för att förbättra provtjänsten och för att ta fram relevant stöd till huvudmän, rektorer och lärare.

Läs mer om Skolverkets arbete tillsammans med försöksverksamhetenlänk till annan webbplats

Tillgänglighet och användbarhet

Ett av Skolverkets uppdrag är att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet vid utvecklandet av det digitaliserade provsystemet. Detta framkommer tydligt i det regeringsuppdrag som Skolverket fick 2017. Uppdraget påverkar konstruktionen av proven och arbetet med att ta fram den webbaserade provtjänsten.

Läs mer om Skolverkets arbete med att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhetlänk till annan webbplats

Mer information om digitalisering av nationella prov

Digitala nationella prov är ett utvecklingsarbete och Skolverket arbetar intensivt med att utveckla provtjänsten och med att färdigställa vad skolorna behöver ha på plats för att kunna genomföra proven. Vi uppdaterar vår webbplats löpande med information:

Översiktssida för digitalisering av nationella provlänk till annan webbplats

Tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella provlänk till annan webbplats

Film: Digitala nationella prov – tekniska förutsättningarlänk till annan webbplats

Nästa utskick

Nästa utskick i denna kanal är planerat till december 2020.

Juni 2020

I det första utskicket inledde vi med att rikta ett stort tack till alla inom Skolsverige som gör sitt yttersta för att få verksamheten att fungera. Nu är det dags att summera de erfarenheter som läsåret gett innan en välförtjänt vila. Även om Skolverket också ställt om en del av sitt arbete finns det områden som fortsätter med full kraft. Digitaliseringen av de nationella proven är ett av dem. Vi inleder med att förtydliga hur tidplanen för införandet av digitala nationella prov ser ut.

Läs den uppdaterade tidplanen härlänk till annan webbplats

Skolverkets provtjänst

I filmen får du veta mer om Skolverkets provtjänst och vad organisationen kan göra för att förbereda sig inför digitala nationella prov.

Se filmen härlänk till annan webbplats

Var med och påverka utformningen av provuppgifter

När Skolverkets provtjänst börjar användas kommer även de nationella proven att vara förändrade. Uppmana gärna skolor att medverka vid utprövningar av digitala nationella prov och bedömningsstöd. Det är ett sätt att få förhandsinformation om hur digitala provuppgifter kan se ut. Att medverka vid utprövningar är en möjlighet för skolan att också påverka utformningen av uppgifter i prov och bedömningsstöd.

Läs mer om utprövningar och hur skolan kan kontakta provkonstruktörerna länk till annan webbplats

Elevernas digitala kompetens

I det första utskicket skrev vi om lärares digitala kompetens. Nu kompletterar vi med exempel på vilken digital kompetens eleverna behöver ha för att de digitala nationella proven ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt. Eftersom digital kompetens är något som byggs upp över tid är det viktigt att det arbetas med kontinuerligt enligt skrivningarna i styrdokumenten.

Läs mer om elevernas digitala kompetenslänk till annan webbplats

Som ett led i detta har ett informationsutbyte med Sveriges elevorganisationer påbörjats. Under våren 2020 etablerade Skolverket kontakt för att utbyta information kring digitala nationella prov.

Elevrådsorganisationernas representanter för grundskola och gymnasieskola lyfter vikten av att:

  • de digitala nationella proven och förberedelser inför dessa främjar likvärdigheten mellan olika huvudmän och skolor. Elevernas uppfattning är att det fortfarande finns skillnader i möjligheter att använda digitala verktyg mellan olika huvudmän, skolor och årskurser
  • utnyttja det digitala formatet på ett sätt som gagnar alla elever, inklusive elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
  • alla elever, oavsett skola, huvudman och årskurs, ges möjlighet att skapa en digital kompetens
  • eleverna får möta digital undervisning och digitala bedömningssituationer. I vissa ämnen, till exempel matematik, upplever eleverna att det är mindre förekommande. Eleverna lyfter frågan om brist på digitala inslag i undervisningen kommer påverka elevernas förutsättningar att visa sina kunskaper i framtida nationella prov.

Nästa utskick

Nästa utskick i denna kanal är planerat till september 2020.


April 2020

På grund av coronaviruset och covid-19 har vi just nu en situation i samhället som bland annat belastar skolväsendet. Vi vill rikta ett stort tack till alla inom Skolsverige som gör sitt yttersta för att få verksamheten att fungera.

I och med nya omständigheter har personalens digitala kompetens och de tekniska förutsättningarna i många fall satts på prov. Erfarenheter från detta kan bidra till de förberedelser som behöver göras för att kunna genomföra digitala nationella prov 2023. Vårens nationella prov har ställts in, men detta påverkar inte tidplanen för digitaliseringen av nationella prov. Därför fokuserar vårt första informationsutskick på tekniska förutsättningar för att kunna genomföra digitala nationella prov och på digital kompetens för lärare.

Tekniksnack om digitalisering av nationella prov

Den 11 mars genomförde Skolverket ett tekniksnack om digitalisering av nationella prov. Informationen som presenterades ger en bild av de tekniska förutsättningar som behövs för att kunna ansluta till Skolverkets provtjänst. Vi rekommenderar att huvudmannens it-verksamhet tar del av informationen.

Ta del av informationen från tekniksnacket om digitalisering av nationella provlänk till annan webbplats

Lärares digitala kompetens för att kunna genomföra digitala nationella prov

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven vilket ställer nya krav på lärarens kompetens. Eftersom digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete kommer texten om lärarens digitala kompetens att uppdateras vartefter vi har mer information att ge.

Läs mer om digital kompetens som lärarna behöver vid digitala nationella provlänk till annan webbplats

Nästa utskick

Nästa utskick i denna kanal är planerat till juni 2020. Vi rekommenderar att ni regelbundet även besöker vår webbplats, för att ta del av information kring digitalisering av nationella prov.

Läs mer om digitalisering av nationella provlänk till annan webbplats

Februari 2020

Tack för att ni har anmält att ni vill få information om
digitaliseringen av nationella prov!

Vi har registrerat er adress och kommer att under året regelbundet
skicka ut information som berör huvudmannens ansvar.

Redan nu vill vi tipsa om Tekniksnack om digitaliseringen av öppnas i nytt fönster
nationella provöppnas i nytt fönster. En dag med information och samtal kring tekniska förutsättningar för
digitaliseringen av nationella proven.

Vill du veta mer om det som redan är publicerat om digitala nationella
prov? Läs om digitaliseringen av nationella prov på vår webbplats

Om ni har några frågor går det som vanligt bra att ni hör av er till
vår upplysningstjänst

Senast uppdaterad 28 juni 2021

Innehåll på denna sida