Digital kompetens i vuxenutbildning

Genom att använda digitala verktyg i undervisningen kan du som lärare förbättra elevernas förutsättningar för lärande. Eleverna får också en digital kompetens med sig till fortsatta studier och arbetsliv.

Förändringar i läroplaner, ämnesplaner och examensmålen

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför beslöt regeringen om förändringar i styrdokumenten. Läroplanerna, som har gällt sedan 1 juli 2018, finns här:

Alla läroplaner

Läroplanen för vuxenutbildningen har förändrats i sin första och andra del, bland annat ”Perspektiv i utbildningen” och ”Rektorns ansvar”.

I kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå gäller det i historia, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

I kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns förändringar i följande ämnen: biologi, fysik, kemi, matematik, samhällskunskap och svenska.

I kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare har förändringar som rör digital kompetens skett under rubriken Utbildningens mål och karaktär.

I särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå har förändringar skett i samtliga kursplaner, såväl de som motsvarar utbildning som ges i grundsärskolan, som utbildning som ges i träningsskolan inom grundsärskolan.

Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de stycken där det har gjorts förändringar:

Läroplanen för vuxenutbildning Pdf, 359 kB.

Kursplaner för vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Pdf, 76 kB.

Kursplan för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Stöd för att planera undervisningen

Till de reviderade styrdokumenten finns ett kommentarmaterial och diskussionsunderlag som du kan använda för att komma igång med arbetet att stärka elevernas digitala kompetens. Det finns även andra stödmaterial som är relevanta inom området digitalisering.

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i gymnasial vuxenutbildning

Kommentarmaterial: Få syn på digitalisering på grundskolenivå

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen Öppnas i nytt fönster.

Här hittar du ytterligare stöd i arbetet med digitalisering Länk till annan webbplats.

Lärares digitala kompetens

Vi har flera kurser och utbildningar för dig som vill utveckla din digitala kompetens.

All kompetensutveckling för vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Digitala verktyg i undervisningen

Här finns ett urval av material som du kan inspireras av. På vår hittar du bland annat filmer där lärare beskriver hur de använder digitala verktyg i undervisningen och arbetar med källkritik.

Filmer om digitalisering på Skolverkets Youtubekanal Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om digital läsning - stöd i arbetet Länk till annan webbplats.