Digital kompetens i vuxenutbildning

Genom att använda digitala verktyg i undervisningen kan du som lärare förbättra elevernas förutsättningar för lärande. Eleverna får också en digital kompetens med sig till fortsatta studier och arbetsliv.

Förändringar i läroplaner, ämnesplaner och examensmålen

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten som gäller från och med 1 juli 2018. De reviderade läroplanerna finns här:

Läroplan och ämnesplaner för vuxenutbildning

Läs mer om vad som ändrats och inte ändrats

Stöd för att planera undervisningen

De reviderade styrdokumenten hjälper dig att se vad din undervisning ska behandla för att stärka elevernas digitala kompetens. Kommentarmaterialet till läroplanerna och diskussionsunderlaget kan du använda för att komma igång med arbetet.

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i gymnasial vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Lärares digitala kompetens

För att främja elevers kunskapsutveckling så långt som möjligt behöver du ha kunskap om

  • hur digitaliseringen påverkar oss som individer och samhällets utveckling.
  • hur digitala verktyg och medier kan användas i undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling.
  • hur elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper från deras digitala vardag kan användas i undervisningen.
  • hur olika aspekter av digital kompetens kan ingå i din undervisning.

Kompetensutveckling inom digital kompetens

Vi har olika kurser och utbildningar för dig som vill utveckla din digitala kompetens.

Lärportalens moduler består av undervisningsfilmer och intervjuer som kan användas tillsammans med kollegor för att utveckla undervisningen.

Kritisk användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan.

Kritisk användning av nätetlänk till annan webbplats

Leda och lära i tekniktäta klassrum är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Leda och lära i tekniktäta klassrumlänk till annan webbplats

Digitalt berättande är en modul som riktar sig till lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Digitalt berättandelänk till annan webbplats

Säker användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan.

Säker användning av nätetlänk till annan webbplats

Webbkursen Om programmering vänder sig till alla som arbetar i skolan och förskolan. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor. Den tar cirka 16 timmar att genomföra.

Om programmering - webbkurslänk till annan webbplats

Mer material:
Matematikundervisninglänk till annan webbplats

Undervisning i naturvetenskap och tekniklänk till annan webbplats

Språkutvecklande arbete i alla ämnenlänk till annan webbplats

Digitala verktyg i undervisningen

Här finns ett urval av material som du kan inspireras av. På vår Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du bland annat filmer där lärare beskriver hur de använder digitala verktyg i undervisningen och arbetar med källkritik.

Filmer om digitalisering

Digitala verktyg i skriftspråksundervisning
Informationssökning, källkritik och säkerhet på nätetlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 08 oktober 2019