Bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning viktigt för återvändare

6 av 10 lärare och förskollärare som lämnat yrket tänka sig att återvända, enligt SCB:s enkätundersökning från 2017. De viktigaste faktorerna för de som kunde tänka sig att återvända var

  • rimligare belastning i förhållande till arbetstid,
  • större möjlighet att styra över arbetssituationen,
  • högre lön.

Mellan 70 och 75 procent ansåg för vardera av dessa tre faktorer att de skulle ha stor eller helt avgörande betydelse för beslutet att återvända till läraryrket.

2018 intervjuade Skolverket 21 utbildningschefer eller motsvarande för att kartlägga hur de arbetar med lärarförsörjningen. Intervjuundersökningen bekräftade SCB:s enkätundersökning.

  • Satsningar på arbetsmiljön är det viktigaste för att attrahera och behålla lärare. Att avlasta lärare så att de kan fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen framstår också som mycket viktiga faktorer. Skolverket har tagit fram ett stöd för huvudmän och rektorer för att inventera och analysera lärarnas behov av avlastning. Stöd för att avlasta lärare
  • Att särskilda lokala lönesatsningar, erbjuda anställda lärare lön under utbildning och att underlätta att kombinera utbildning och arbete är framgångsfaktorer. Det är även regional samverkan med högskolor och universitet om kompetensutveckling.
  • Att rekrytera lärarstudenter redan under utbildningen genom att erbjuda förmånliga ekonomiska villkor och ha en väl fungerande introduktion för nyanställda är också framgångsfaktorer.
  • För att åtgärderna mot lärarbristen ska fungera kan inte varje enskild rektor lämnas ensam i arbetet. Det krävs att skolhuvudmannen har funktioner på central nivå som håller ihop och driver arbetet systematiskt och långsiktigt.

Skolverkets rapport Lärarförsörjning 2018

SCBs rapport Lärare utanför yrketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För det vidare

Det pågår många satsningar för att höja läraryrkenas status och attraktionskraft. Ett exempel är kampanjen För det vidare som var ett regeringsuppdrag till Skolverket fram till 2018. Kampanjen byggde på tanken att visa de positiva sidor av läraryrket som många berättar om, men också att ge alla nöjda och stolta lärare argument i debatten. Det gjorde vi bland annat genom att låta lärare berätta i filmer, annonser, bloggar och på instagram.

Kampanjen För det vidarelänk till annan webbplats

Lärarutbildningsguiden - för att fler ska hitta till läraryrkena

Universitets- och högskolerådet har tagit fram en lärarutbildningsguide som ger svar på frågor om behörighet, vad man läser, på vilka orter varje lärarutbildning finns, studietakt och hur framtiden ser ut. Här finns även en lärarkompass som hjälper sökande att hitta det läraryrke som passar bäst.

Gå till lärarutbildningsguiden på studera.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 08 oktober 2020