Frågor och svar

Finns det någon tanke om hur nuvarande förstelärartjänster i så fall ska hanteras? Ska de som redan är förstelärare tvingas söka om till sin tjänst som förstelärare när de har uppnått rätt nivå i professionsprogrammet?

Nej, det har inte varit tanken. Som det beskrivs i förarbetena kommer de som har tillsvidareanställning som förstelärare att kunna ha kvar sina tjänster. Det är alltså för den som ansöker om en ny tjänst inom karriärlärarsystemet som kravet på meritering sannolikt kommer att gälla.