Frågor och svar

Jag hittar inte kursen Vidareutveckling och analys av kvalitet i undervisning 7,5 hp. Var hittar jag den?

Det är en ny kurs som ska etableras på lärosäten som ger lärar- och förskollärarutbildningar. Den kommer tidigast att kunna starta hösten 2025.