Frågor och svar

Kan jag vara med och påverka förslaget?

Skolverkets förslag ligger nu hos regeringen som kommer att fatta beslut om professionsprogrammets innehåll och utformning. Under sommaren kommer regeringen att remittera förslaget till olika remissinstanser. På regeringens webbplats kan du läsa mer om hur det fungerar.

Remisser (Regeringens webbplats) Länk till annan webbplats.