Frågor och svar

Kommer meriteringssystemet att kopplas samman med karriärlärarsystemet och i så fall när?

Ja, det har varit regeringens avsikt att koppla ihop meriteringssystemet med karriärlärarsystemet. Men det finns ännu ingen tidsplan för detta, utan det ska ske ”inom överskådlig tid”.