Frågor och svar

Kommer meriteringssystemet att kopplas till lön?

Meriteringsnivåerna inte är kopplade till lönenivåer. Lönesättningen är dock en fråga som diskuteras mellan arbetsmarknadens parter, så vi kan inte med säkerhet säga att det alltid kommer vara så.