Frågor och svar

När kommer jag veta vilka utbildningar som Skolverket kommer att ange som meriterande för meriteringsnivå 1?

I samband med att professionsprogrammet träder ikraft kommer all information om meriterande kurser att bli tillgänglig.