Frågor och svar

Varför är Vidareutveckling och analys av kvalitet i undervisning obligatorisk?

Regeringen gav Skolverket i uppdrag utreda hur villkoret undervisning av hög kvalitet kan bedömas. Skolverket har efter diskussioner med rådet för professioner i skolväsendet kommit fram till att bedömning av meriteringsvillkoret undervisning av hög kvalitet istället kan uppnås genom en obligatorisk uppdragsutbildning som beställs av Skolverket. Läs mer om detta på sidan 85 i redovisningen.