Läro-, kurs- och ämnesplaner som ändras

Här kan du läsa om förändringar i läroplaner och kursplaner för grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. Här finns också information om ändringar i ämnesplaner, innehåll i inriktningar och programfördjupningar i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.