Frågor och svar

Hur påverkas rektorerna av ändringarna?

Rektorn anvarar för att utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta tillsammans oberoende av könstillhörighet. Rektorn kan behöva se till att lärarna blir erbjudna kompetensutveckling.