Frågor och svar

I vilka ämnen ska man undervisa om kunskapsområdet?

Kunskapsområdet är ämnesintegrerat på samma sätt som tidigare. Det betyder att några ämnen så som biologi, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap har ett särskilt ansvar men att kunskapsområdet ingår i flera ämnen. Varje skola behöver se till att kunskapsområdet behandlas återkommande men hur det organiseras kan variera mellan olika skolor.