Frågor och svar

På lärarutbildningen är utbildning i sex och relationer obligatoriskt men hur kompetensutvecklas lärare som redan undervisar i skolorna?

Det är rektors ansvar att se till att lärare och annan personal får kompetensutveckling. Vi erbjuder en introduktion till kunskapsområdet och webbutbildningar till lärarna på skolverket.se. Webbutbildningarna ska uppdateras i enlighet med den nya beslutade skrivningarna.

Det finns ett material om hedersrelaterat våld och förtryck på skolverket.se som ska revideras enligt ändringarna. Skolverket har dessutom nyligen fått ett regeringsuppdrag om att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper inom skolan och förskolan. Uppdraget ska särskilt beakta elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag och omfatta ökad upptäckt av utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.