Frågor och svar

Regeringen har gjort några förändringar i Skolverkets ursprungliga förslag, hur ser ni på det?

Det stämmer att det finns detaljer i förslaget som regeringen har justerat. Som helhet är det ändå stora likheter mellan vårt förslag och den version som regeringen har beslutat om. Vi är positiva till att utbildningen i sexualitet, samtycke och relationer förstärks och att kunskapsområdet ska behandlas återkommande under elevernas skoltid. Nu hoppas vi att lärarna får goda förutsättningar för kompetensutveckling. Vi ser allvarligt på hedersrelaterat våld och förtryck och välkomnar en kompetenshöjning så att alla elever får kunskap om sina rättigheter.