Frågor och svar

Varför byter ämnesområdet namn från Sex och samlevnad till Sexualitet, samtycke och relationer?

Den nya benämningen Sexualitet, samtycke och relationer beskriver på ett tydligare sätt den allsidiga och holistiska sex- och samlevnadsundervisning som är tydligt framskriven i kurs- och ämnesplanerna. Begreppet sexualitet omfattar fler aspekter än begreppet sex, till exempel sexuell identitet. Samtycke tydliggör att det är viktigt med ömsesidighet och frivillighet. Relationer ersätter samlevnad och inbegriper även förhållanden som inte är långsiktiga. Begreppet relationer används oftare idag än samlevnad.