Frågor och svar

Vilket stöd ger Skolverket vid implementeringen?

Vi uppdaterar befintligt stöd till skolpersonal och ser över behov av eventuellt nytt material som till exempel kan stödja lärarna i utvecklingen av deras undervisning. Vi tar inte fram undervisningsmaterial som lärarna ska använda med eleverna. Vi samlar vårt stöd på skolverket.se och informerar om det i nyhetsbrev och i sociala medier.