De nya kursplanerna börjar gälla först inför höstterminen 2022

Läs mer på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Styrdokument som revideras

Här kan du läsa om förändringar i kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan samt i ämnesplaner, innehåll i inriktningar och programfördjupningar i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.