Presskonferens: Mer betoning på faktakunskaper i förslag till förändrade kursplaner

Den 18 december lämnade vi över våra slutliga förslag på reviderade kurs- och ämnesplaner till regeringen. Här kan du se presskonferensen i efterhand.

Senast uppdaterad 08 oktober 2020

Innehåll på denna sida