Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet

Förändringarna inom vård- och omsorgsprogrammet sker i två steg varav merparten träder i kraft 1 juli 2021.

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2020

Ämnet vård och omsorg specialisering ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med 1 juli 2020.

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Nya programstrukturer och ämnesplaner

Programstruktur vård- och omsorgsprogrammetPDF (pdf, 111 kB)

Examensmål vård- och omsorgprogrammetPDF (pdf, 61 kB)

Ämnesplan anatomi och fysiologiPDF (pdf, 150 kB)

Ämnesplan barn- och ungdomsvårdPDF (pdf, 195 kB)

Ämnesplan funktionsförmåga och funktionsnedsättningPDF (pdf, 219 kB)

Ämnesplan gerontologi och geriatriPDF (pdf, 153 kB)

Ämnesplan hälso- och sjukvårdPDF (pdf, 266 kB)

Ämnesplan hälsovårdPDF (pdf, 244 kB)

Ämnesplan omvårdnadPDF (pdf, 226 kB)

Ämnesplan rättspsykiatriPDF (pdf, 149 kB)

Ämnesplan social omsorgPDF (pdf, 252 kB)

Ämnesplan pedagogik i vård och omsorgPDF (pdf, 161 kB)

Ämnesplan psykiatriPDF (pdf, 218 kB)

Ämnesplan vård och omsorg specialiseringPDF (pdf, 147 kB)

Konsekvenser för dig som lärare

Konsekvenser för redan legitimerade lärare i de nya, reviderade och upphävda ämnena

Samtliga nya legitimationer kommer att vara kostnadsfria förutom i de fall då en kompletterande ansökan behövs. Mer information om hur du som lärare yrkar på de nya ämnena kommer under hösten 2020.

De yrkeslärare som har legitimation i följande reviderade ämnen behåller sin legitimation oförändrad:

 • gerontologi och geriatrik
 • hälsovård
 • psykiatri
 • vård och omsorg specialisering
 • vårdpedagogik och handledning.

De yrkeslärare som har legitimation i ämnet medicin kommer att kunna yrka på behörighet i de nya ämnena:

 • anatomi och fysiologi
 • omvårdnad.

De yrkeslärare som har behörighet i ämnet specialpedagogik kommer även att kunna yrka på behörighet i ämnet:

 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning.

De yrkeslärare som idag har behörighet i ämnet sjukvård kommer att kunna yrka på behörighet i ämnet:

 • hälso- och sjukvård.

De yrkeslärare som idag har behörighet i ämnet vård- och omsorg kommer att kunna yrka på behörighet i det ena eller båda ämnena:

 • omvårdnad
 • social omsorg.

Observera att här kommer en individuell bedömning att göras utifrån tidigare kunskap och erfarenheter vilket medför att det kommer att krävas dokumentation för bedömningen av dessa behörigheter.

Kompletterande ansökan – barn- och ungdomsvård och rättspsykiatri

För ämnena barn- och ungdomsvård och rättspsykiatri kommer det att krävas en kompletterande ansökan enligt ordinarie förfarande då dessa inte bedöms ha någon motsvarighet.

Ämnen som upphävs - it i vård och omsorg samt teknik i vård och omsorg

Ämnena it i vård och omsorg samt teknik i vård och omsorg upphävs som ämnen och kommer inte att ha någon motsvarighet.

Webbinarie om förändringarna

Webbinariet om förändringarna i vård- och omsorgsprogrammet sändes 24 september 2020. Här kan du se sädningen i efterhand.

Presentationen från webbianrietPDF (pdf, 707 kB)

Senast uppdaterad 27 november 2020