Frågor och svar

Går Skolverkets bedömningsstöd för grundsärskolan att använda efter den 1 juli 2021?

Ja, våra bedömningsstöd Gilla Matematik och Gilla Läsa Skriva tar hänsyn till ändringarna i kursplanerna. De går därför bra att använda.