Ge oss synpunkter på våra utkast till reviderade kursplaner

Just nu reviderar Skolverket grundsärskolans och vissa av specialskolans kursplaner. Du och dina kollegor är inbjudna att, var för sig eller tillsammans som en grupp, svara på nio frågor om hur du eller ni uppfattar innehållet i våra första utkast till reviderade kursplaner.

Frågorna handlar om målen, det centrala innehållet, kunskapskraven och avslutningsvis helheten. Ni kan lämna synpunkter på flera kursplaner, men ni behöver fylla i en enkät per ämne eller ämnesområde. Svarstiden är mellan den 20 maj och den 20 juni 2020.

Öppna enkätenlänk till annan webbplats

Här hittar du alla våra utkast till reviderade kursplaner:

Grundsärskolans ämnen och ämnesområden

Senast uppdaterad 19 maj 2020