Frågor och svar

Är arbetsliv och arbetsmarknad struket ur det centrala innehållet i samhällskunskap?

Vi föreslog i remissen att centralt innehåll som berör ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor” samt ”Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap” skulle tas bort med motiveringen att ämnets undervisningstid i högstadiet inte räcker för undervisning som är relaterad till studie- och yrkesvägledning. Remissen gav inte stöd för hela det förslaget, eftersom många bedömde att arbetsmarknaden och arbetslivet behövde lyftas i innehållet. Den delen av innehållet har därför lagts tillbaka i våra slutliga förslag: ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.” Precis som historieämnet bedömer vi att problemet med ett för omfattande innehåll i förhållande till undervisningstiden i viss mån finns kvar.