Frågor och svar

Är Bibeln struken ur det centrala innehållet i religionskunskap?

I religionskunskap har några av de föreslagna lydelserna i innehållet ändrats tillbaka efter remitteringen. I det remitterade förslaget nämndes inte Bibeln specifikt efter­som begrepp som religiösa berättelser och urkunder bedömdes ge en tillräcklig vägledning. Avsikten var dock aldrig att ändra balansen när det gäller kristendomens ställning. Eftersom förslaget kunde uppfattas på det sättet finns nu Bibeln inskriven i det centrala innehållet i alla stadier.