Frågor och svar

Är detta är ett nytt betygssystem?

Nej. Skolverket reviderar kunskapskraven inom ramarna för det befintliga betygssystemet. Betygssystemet beslutas av riksdag och regering.