Frågor och svar

Är stormaktstiden struken ur det centrala innehållet i historia?

Ordet stormaktstiden finns inte med i förslaget, men lärarna ska fortfarande undervisa om den tidsperioden. Stormaktstiden ingår i kunskapsområdet ”Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800” och innehållspunkten ”Det svenska Östersjöväldet. Orsaker till dess uppkomst och upplösning samt konsekvenser för människor runt Östersjön”.